Konceptet for Artweek 2015

Fra RUM til STED til PARTICIPATION
Kunstnerisk koncept for Aabenraa Artweek 2015

af Markus Johannes Herschbach

Samtidskunsten får under Aabenraa Artweek 2015 lov til gennem kunstnerisk bearbejdning af de offentlige RUM at forvandle disse til STEDER for transformation, deltagelse og oplevelse.

Kunstens dialog med sine omgivelser er under Aabenraa Artweek et væsentligt aspekt af tanken om kunsten i det offentlige rum.
Den bærende idé bag Aabenraa Artweek 2015 er, at denne dialog skal tage form gennem interaktivitet, æstetiske interventioner, performance og happenings.

I hvert Artweek-år bliver stedet tænkt og grebet an på nye måder. I 2015 finder publikums møde med kunsten, kunstnerne og den kunstneriske skabelse sted i udvalgte byrum i Aabenraa, Sønderborg og Flensborg.
For de deltagende kunstnere bliver byens rum til rum for kunstnerisk imaginaton. For publikum udvikler rummmene sig fra at være RUM til at være STEDER.
Til STEDER, hvor man standser op og dvæler, og hvor man møder internationale kunstnere i færd med at skabe, og til STEDER, hvor kommunikation og deltagelse udvikles.
Udvalgte kunstnere vil udtænke og forvandle deres ideer og koncepter til såvel midlertidige som blivende kunstværker i byrummet.

De kunstneriske koncepter vil i 2015 udfolde sig i relation til byerne Aabenraa, Sønderborg og Flensborg, og således (gennem deres visualisering af relationerne) nytænke og forvandle byrummene der.
Dermed bliver de deltagende kunstnere udfordret af flertydigheden i begrebet offentlighed, når de indgår i dialogisk skabelsesproces med publikum i de offentlige rum i denne grænseoverskridende treenighed af byer.

Idet byrummet for „byboeren“ forlenes med noget ubestemmeligt og abstrakt, og det kunstnerisk bearbejdede sted bliver til et konglomerat af kunstneriske genstande, byder rummet sig således til som en indgang til ny erkendelse.
Byen bliver nytænkt og sat i bevægelse.

For et bredt udsnit af befolkningen vil et udbytte være en deltagelse i en kunstneriske dialog. For andre vil resultatet være en ændret og intensiveret opfattelse af byRUMMET der hvor de bor, og muligvis endda føre til opdagelsen af nye steder i deres egen by.

På den facon har KUNSTEN og det SOCIALE samspil mulighed for at indgå i en samfundspolitisk forbindelse, i og med at alle sociale lag helt konkret tilbydes nye perspektiver, nye erfaringer med og indsigter i „deres egne byrum“.

Tanken om et grænseoverskridende, dansk-tysk samarbejde, understøtter det dialogiske princip om at Aabenraa artweek er et tværkulturelt symposium.

Aabenraa Artweek markerer sig dermed som et attraktivt STED for møder mellem kunst og kunstnere af højeste karat, og bliver således til en vigtig, kulturpolitisk bestanddel af Aabenraa Kommune og et bidrag mangfoldigheden i et (vores) europæiske grænseland.